Veel gestelde vragen

Waar zijn de niveaus op gebaseerd?

In de eerste plaats op 12 jaar ervaring met het trainen van mensen in dit soort vermogens en alle theorie en methodiek die daarin verwerkt is. Maar er zijn ook twee andere concrete uitgangspunten.
1. Er is een parallel met de banden die je bij judo kunt halen. Bij binnenkomst krijg je daar de witte band: je hebt aangegeven je te willen bekwamen in judo. Vervolgens krijg je telkens als je een set nieuwe worpen onder de knie hebt, de volgende band. Het doel is om beter te worden in judo. De banden helpen je om te zien waar je staat in je trainingsproces.
2. De volgorde van de niveaus sluit aan bij de opbouw van de hersenen van de mens. Het basisdeel van je hersenen, de hersenstam, zorgt voor je meest basale behoeftes (geel t/m groen niveau). Pas als daarin voorzien is, kan je je ‘oude zoogdierenbrein’ (het limbisch gebied) je hormoonsysteem en je emoties goed reguleren. Skills die hierbij passen, vind je in blauw. Het laatste deel van de hersenen is de cortex, de ‘bloemkool’ die je vaak op plaatjes ziet. Die zorgt voor mentaal presteren en, op het hoogste niveau: je bijdrage leveren in de maatschappij. De bijbehorende skills vind je in bruin en zwart.

Hoe weet ik waar ik nu zit?

In de eerste plaats door eerlijk, kritisch en geïnteresseerd naar jezelf te kijken. Eén van de belangrijkste kenmerken van iemand die doorgroeit naar de hogere niveaus, is dat je open staat om nieuwe dingen te leren en beseft dat je nooit bent uitgeleerd. Het doel van de work-life skills is niet om zo snel mogelijk te bewijzen dat je in zwart zit, maar om te kijken wat nuttige stappen in je ontwikkeling zijn. Elke passende stap die je zet, is een verrijking en een impuls voor je (dagelijks) leven. Vaststellen dat je bij een nieuw niveau bent aangeland, is vooral een bevestiging van wat je al gemerkt hebt in de praktijk.
In 2018 wordt een certificeringssysteem opgezet voor alle niveaus van de work-life skills. De toetsing kan verschillend worden ingericht bij de verschillende niveaus. De soort skills die je leert, is immers anders naarmate je je verder ontwikkelt.

Kan ik hier binnen onze organisatie iets mee doen?

Zeker! De opbouw in de work-life skills is mede ontwikkeld om werkgevers, teams en medewerkers een kader te geven bij hun ontwikkeling. Kijkend naar de kleuren en omschrijvingen, kun je vragen stellen als: Waar zit ik? Waar zit de gemiddelde medewerker van ons team / onze organisatie? Welke ambitie hebben wij met ons team / onze organisatie? Welke ambitie hebben wij met ons management?
Deze pdf met de opbouw van de work-life skills kun je voor jezelf bewaren of verspreiden onder je gesprekspartners. Wil je in gesprek over een gericht traject voor een team of organisatie? Neem even contact op met Meijke van Herwijnen (tel. 06-51745600).
Heb je een andere vraag? Neem even contact op!